Impressum a právne informácie

Poskytovateľa:
Porsche Sales & Marketplace GmbH
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
Nemecko

Telefón: +421 2 33325503
E-mail: smartmobility@sk.porsche.com

Obchodný register Okresného súdu: Amtsgericht Stuttgart (miestny súd)
Identification number (IČO): HRB 730595
VAT identification number (DIČ): SK4120088357
Základné imanie: EUR 100,000

Zastúpená vedením:
Dirk Philipp

Informácie pre spotrebiteľa podľa Nariadenia (EÚ) č. 524/2013:
Európska komisia poskytuje platformu na riešenie sporov online. Túto platformu môžete nájsť na stránkach http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informácie o spotrebiteľoch podľa nemeckého zákona o riešení spotrebiteľských sporov
Spoločnosť Porsche Sales & Marketplace GmbH nie je zo zákona ochotná ani vyžadovaná, aby sa zúčastnila na konaní o riešení sporov pred spotrebiteľskou arbitrážnou radou