Imprint

Aanbieder entiteit:
Porsche Smart Mobility GmbH
Porscheplatz 1
D-70435 Stuttgart
Duitsland

Telefoon: (+31) 020-8082979
E-mail: smartmobility@nl.porsche.com

Rechtbank: Amtsgericht Stuttgart (lokale rechtbank)
Handelsregisternummer: HRB 730595
BTW-identificatienummer: NL825473792B01

Vertegenwoordigd door de directeuren:
Dirk Philipp
Martin Urschel

Consumenteninformatie overeenkomstig Verordening (EU) nr. 524/2013

De Europese Commissie biedt een online platform voor geschillenbeslechting aan, dat hier beschikbaar is http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Consumenteninformatie op grond van de Duitse wet op de Beslechting van Consumentengeschillen

Porsche Smart Mobility GmbH is niet bereid of wettelijk verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.