Imprint

Aanbieder entiteit:
Porsche Sales & Marketplace GmbH
Porscheplatz 1
D-70435 Stuttgart
Duitsland

Telefoon: (+31) 020-8082979
E-mail: smartmobility@nl.porsche.com

Rechtbank: Amtsgericht Stuttgart (lokale rechtbank)
Handelsregisternummer: HRB 730595
BTW-identificatienummer: NL825473792B01
Maatschappelijk kapitaal: EUR 100.000

Vertegenwoordigd door de directie:
Dirk Philipp

Consumenteninformatie overeenkomstig Verordening (EU) nr. 524/2013

De Europese Commissie biedt een online platform voor geschillenbeslechting aan, dat hier beschikbaar is http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Consumenteninformatie op grond van de Duitse wet op de Beslechting van Consumentengeschillen

Porsche Sales & Marketplace GmbH is niet bereid of wettelijk verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.