Kontakti un juridiskas norādes

Nodrošinošā struktūrvienība:
Porsche Sales & Marketplace GmbH
Porscheplatz 1
D-70435 Štutgarte
Vācija

Tālrunis: +371 67 885 045
E-pasts: smartmobility@lv.porsche.com

Reģistrācijas tiesa: Štutgartes rajona tiesa (Vietējā tiesa)
Uzņēmuma reģistrācijas numurs: 730595
PVN identifikācijas numurs: LV90011400874
Pamatkapitāls: 100 000 EUR

Pārstāv vadība:
Dirk Philipp

Informācija patērētājiem saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 524/2013

Eiropas Komisija nodrošina strīdu risināšanas tiešsaistes platformu, kas ir pieejama šeit http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informācija patērētājiem saskaņā ar Latvijas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu

Ievērojot noteiktus nosacījumus, klientiem, kuri ir patērētāji, var būt tiesības izmantot šādu alternatīvu strīdu risināšanas struktūru saistībā ar patērētāju strīdiem – Patērētāju strīdu risināšanas komisiju (http://www.ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija-0).

Informācija patērētājiem saskaņā ar Vācijas Patērētāju strīdu risināšanas likumu

Porsche Sales & Marketplace GmbH nevēlas un tai nav tiesību aktos noteikta pienākuma piedalīties strīdu risināšanas procesā patērētāju šķīrējtiesas iestādē.