Informacje prawne

Podmiot dostawcy:
Porsche Sales & Marketplace GmbH
Porscheplatz 1
D-70435 Stuttgart
Niemcy

Telefon: +48 22 1165825
E-mail: smartmobility@pl.porsche.com

Sąd rejestrowy: Amtsgericht Stuttgart (Sąd rejonowy)
Numer w rejestrze handlowym: HRB 730595
Numer identyfikacyjny VAT: PL5263199786
Kapitał zakładowy: 100 000 EUR

Reprezentowani przez kierownictwo:
Dirk Philipp

Informacja dla konsumentów zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 524/2013

Komisja Europejska oferuje platformę służącą do rozstrzygania sporów przez internet, dostępną pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacja dla konsumentów zgodnie z niemiecką ustawą o rozstrzyganiu sporów konsumenckich oraz polskiej ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

Spółka Porsche Sales & Marketplace GmbH nie wyraża chęci ani nie jest zgodnie z prawem zobowiązana do uczestnictwa w polubownych metodach rozwiązywania sporów, w tym w postępowaniach w sprawie rozstrzygania sporów przed sądem arbitrażowym dla konsumentów.