Imprint and Legal Notice

Szolgáltató:
Porsche Sales & Marketplace GmbH
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
Németország

Telefon: +36 1 2550354
Email: smartmobility@hu.porsche.com

Nyilvántartó bíróság: Amtsgericht Stuttgart (helyi bíróság)
Cégjegyzékszám: 730595
VAT identification number: HU30434916
Alaptőke: EUR 100,000

A vezetőség képviseli:
Dirk Philipp

Adattárhely szolgáltatást nyújtó:
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
Németország
Email: info@porsche.de
Telefon: +49 711 911 – 0

Tájékoztatás az 524/2013/EU Rendeletben foglaltak szerint:
A fogyasztói viták bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében az Európai Bizottság online vitarendezési fórumokat hozott létre (online dispute resolution - ODR). Ezen fórumok a következő címen érhetőek el: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Tájékoztatás a magyar fogyasztóvédelmi törvényben foglaltak szerint:
A Porsche Sales & Marketplace GmbH nem hajlandó, és a törvény nem kötelezi arra, hogy részt vegyen a németországi fogyasztói választottbíróság előtti vitarendezési eljárásokban.

Határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a magyar jog szabályai szerint kötelezően alkalmazandó fogyasztóvédelmi szabályok, különösen a Fogyasztóvédelemről szóló törvény (Fgytv.) és az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén eljáró békéltető testületek kijelöléséről szóló 26/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet 14. §-ban foglaltak szerint, online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén valamennyi megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara által működtetett békéltető testület eljárhat.
Az illetékes békéltető testületek felsorolása az alábbi linken érhető el: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek .